لبرون جیمز از شانس دیدن مایکل جردن در جشن NBA 75 “متواضع و قدردان” است.

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم