گزارش: پوشش جنگلی هند همچنان روند افزایشی خود را نشان می دهد

[ad_1]

دهلی نو: گزارش وزارت محیط زیست، جنگل و تغییرات اقلیمی نشان می‌دهد که پوشش جنگلی فعلی این کشور بر اساس ارزیابی‌ها 7،13،789 کیلومتر مربع است که 21.71 درصد از کل مساحت جغرافیایی کشور را تشکیل می‌دهد. پوشش جنگلی کشور نسبت به ارزیابی سال 1398 1540 کیلومتر مربع افزایش داشته است.

پنج ایالت برتر از نظر افزایش پوشش جنگلی عبارتند از: آندرا پرادش (647 کیلومتر مربع)، تلانگانا (632 کیلومتر مربع)، اودیشا (537 کیلومتر مربع) و جارکند (110 کیلومتر مربع).

بر اساس گزارش با عنوان “گزارش وضعیت جنگل هند در سال 2021″، مادیا پرادش از نظر منطقه بزرگترین پوشش جنگلی کشور را دارد و پس از آن آروناچال پرادش، چاتیسگار، اودیشا و ماهاراشترا قرار دارند. از نظر پوشش جنگلی به عنوان درصدی از کل منطقه جغرافیایی، پنج ایالت برتر عبارتند از: میزورام (84.53%)، آروناچال پرادش (79.33%)، مگالایا (76.00%)، مانیپور (74.34%) و ناگالند (73.90%).

کل پوشش جنگلی و درختی کشور 80.9 میلیون هکتار است که 24.62 درصد از مساحت جغرافیایی کشور را تشکیل می دهد. در مقایسه با ارزیابی سال 2019، در مجموع پوشش جنگلی و درختی کشور 2261 کیلومتر مربع افزایش یافته است. از این میان افزایش پوشش جنگلی 1540 کیلومتر مربع و در پوشش درختی 721 کیلومتر مربع مشاهده شده است.

ارزیابی حاضر همچنین نشان می دهد که 17 ایالت / UT بیش از 33 درصد از منطقه جغرافیایی زیر پوشش جنگلی را دارند.

پوشش حرا به طور جداگانه در ISFR 2021 گزارش شده است. کل پوشش حرا در کشور 4992 کیلومتر مربع است. افزایش 17 کیلومتر مربعی پوشش حرا نسبت به ارزیابی قبلی در سال 2019 مشاهده شده است. سه ایالت برتر که افزایش پوشش حرا را نشان می‌دهند، اودیشا (8 کیلومتر مربع) و پس از آن ماهاراشترا (4 کیلومتر مربع) و کارناتاکا (3 کیلومتر مربع) هستند. ) ).

بر اساس ارزیابی فعلی، کل ذخایر کربن در جنگل‌های کشور 7204 میلیون تن برآورد می‌شود و در مقایسه با آخرین برآورد سال 2019، 79.4 میلیون تن افزایش ذخایر کربن در کشور وجود دارد.

تلویزیون زنده[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

سایت dancebet: فرصتی برای عشاق رقص
بازی انفجار: یک راه جذاب برای کسب درآمد آنلاین
افزایش بهره‌وری با دفتر کار درسی
کتاب کار ریاضی: پل ارتباطی بین دانش‌آموزان و مفاهیم ریاضی
Exploring the World of Real Estate in Canada
Welcome to Your Dream Home: House for Sale Canada
تماس با ما