اجاره ماشین: خرید، برهمن

[ad_1]

خبرگزاری تسنیم: نماینده شورای عالی کار با اشاره به این که دستمزد و سبد معیشت زیادی دارد گفت: میزان هزینه ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد 100 درصد هم افزایش پیدا کند هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی شود.

محمدرضا تاجیک درباره جلسه کمیته دستمزد سال آینده کارگر گفت: استفاده از منابع آماری رسمی در سخنان و اطلاع رسانی ها و استناد به آمارهای بانک و زمان برگزاری جلسات از جمله مهم ترین جلسات کمیته دستمزد بود.

و در روز خداوند و خداوند و خداوند و خداوند و خداوند. این مهمترین کاری است که باید انجام داد. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی كيمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به دست كار می‌رسد.

تاجیک با بیان اینکه حتی اگر دستمزد دو برابر هم باشد هم جوابگوی هزینه نیست گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سالهای گذشته به حدی بزرگ است که حقوق حتی اگر 100 درصد باشد نمی تواند آن را کند کند. فاصله ميان سبد هزينه و دستمزد دريافتي كار بسيار زياد است. بو برابر کردن هقوق دو ميليون و د 700 هزار توماني هم باعث تامين هقوق‌هاي پرداخت نمي‌شود. طبق 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشور ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه های متفاوت ارائه کند، در غیر این صورت از این فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.

نماینده مجلس در شورای عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از موضوع نمایندگان آن است که اصلاً وارد یک درصد نمی شوند. طبق كانون مقدار دستمزد و فافزاش ميزان دستمزد كارگران در شوراهاي كار مشخص ميشود. ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا

وی ادامه داد: اگر قرار باشد که مجلس دستمزد را تعیین کند، قانون را تغییر دهد و این کار را بر عهده بگیرد، اما اگر بهعنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت باشند، از نمایندگان کارگری حمایت می‌کنند تا کارها به نتیجه برسد.

تاجیک تاکید کرد: برای ورود به جلسه شورای عالی کار و چانه زنی دستمزد، عدد و رقم را با دقت می کنیم و با درصدهای ناپخته به جامعه کارگری صدمه نمی زنیم. به نام رب و رب رب الارباب، خدای اعیان و رب الربان و ارباب خدا. تمامی حقوق محفوظ است. امکان ندارد اهل سبت در 41 اردیبهشت در محضر اربابان مبارکه باشند.

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

سایت dancebet: فرصتی برای عشاق رقص
بازی انفجار: یک راه جذاب برای کسب درآمد آنلاین
افزایش بهره‌وری با دفتر کار درسی
کتاب کار ریاضی: پل ارتباطی بین دانش‌آموزان و مفاهیم ریاضی
Exploring the World of Real Estate in Canada
Welcome to Your Dream Home: House for Sale Canada
تماس با ما